Архив рубрики: Інформація

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (Гадяцька Нива)

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

документу державного планування

«Детальний план території частини кварталу с. Петрівка-Роменська обмеженого вулицями Вокзальна та Привокзальна»

 

 1. Замовник та виконавець.

Замовник  ̶  Товариство з обмеженою відповідальністю “Гадяцька Нива” (37333, Полтавська область., Гадяцький район, с. Петрівка-Роменська вул. Шкільна, 3 кв.13), конт.тел. +380939027737, e-mail: sklyarova.mia@gmail.com   

Виконавець – ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА АГЕНЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ”

 

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», генеральний план відноситься до документів державного планування як складова містобудівної документації, який розробляється та/або підлягає затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Проект детального плану території розроблено на підставі рішення Петрівсько-Роменської сільської ради Гадяцького району Полтавської області. Розробником проекту генерального плану є ТОВ «ФІРМА «АРХІМІСТО» (сертифікат № АА001970).

Детальний план території розроблено з метою визначення функціонального призначення та параметрів забудови частини кварталу                с. Петрівка-Роменська для розміщення зерносховища  та розроблення  проекту містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Проект детального плану визначає напрями планувальної організації та функціонального призначення частини території с. Петрівка-Роменська, обмеженої вулицями Вокзальна та Привокзальна, й базується на положеннях:

 • Закону України «Про регулювання  містобудівної  діяльності» від  02.2011 р. № 3038-VІ;
 • Закону України «Про основи містобудування» від 16.11.92 N 2781-XII;
 • Закону України «Про генеральну схему планування території України» від 16.10.2012 N 5459-VI;
 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170;
 • Земельного Кодексу України від 25.10.2001р. № 2768 – ІІІ;
 • Водного Кодексу України від 06.06.95 № 214/95-ВР;
 • ДБН Б.2.2-12:2018. Планування і забудова територій. Видання офіційне. – Київ, Мінрегіон України, 2018. – 187с.;
 • ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень»;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. №173;
 • інших фахових нормативних документів.

            Розроблення проекту детального плану території частини кварталу с. Петрівка-Роменська, обмеженого вулицями Вокзальна та Привокзальна, здійснено з урахуванням:

 • схеми планування території Полтавської області, яка розроблена Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» у 2012 році (затверджена шістнадцятою сесією Полтавської обласної ради шостого скликання від 23.05.2013);
 • проекту детального плану території частини кварталу обмеженого вул. Вокзальна та Привокзальна з метою визначення меж земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості в с. Петрівка-Роменська Гадяцького району, виконаний ТОВ “ФІРМА “АРХІМІСТО” в 2016 р.;
 • «Проекта планировки и застройки с. Петровка-Роменская», розроблений Полтавською філією проектного інституту “Укрміськбудпроект” в 1977 р.

Детальний план території розроблено на актуальних матеріалах топогеодезичного знімання М 1:2000 виконаних у 2018 році.

 

 

 

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

 

Ділянка проектування розташована в с. Петрівка-Роменська Гадяцького району Полтавської області, яке відноситься до Петрівсько-Роменської сільської об’єднаної територіальної громади, що була утворена 10 січня 2018 року шляхом об’єднання Березоволуцької, Петрівсько-Роменської, Ручківської та Середняківської сільських рад Гадяцького району. До складу громади входять 10 сіл: Балясне, Березова Лука, Венеславівка, Ветхалівка, Коновалове, Лихопілля, Мелешки, Петрівка-Роменська, Ручки та Середняки.

Населення адміністративного центру громади, села Петрівка-Роменська, становить 3003 чоловік.

 Територія села Петрівка-Роменська  знаходиться в 20 км від районного центру міста Гадяч та на відстані 0,5 км від територіальної автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-05 (Лохвиця-Гадяч-Охтирка-Велика Писарівка), сполучення з якою здійснюється через головну вулицю Покровську. Через село проходить залізниця Гадяч-Піски. В межах села розташована залізнична станція Венеславівка міжміського значення.

Територія проектованої ділянки відноситься до I Північно-Західного кліматичного району на умовній межі лісостепу і степу та характеризується такими основними показниками: середня температура за січень – від -5º до -8º; середня температура за липень – від +18º до +20º; середня швидкість вітру становить від 4,1 м/с до 5 м/с у січні місяці; переважний напрямок вітру – північно-західний, західний в січні  та східний в липні.

Згідно ДБН В.1.1-12:2006 “Строительство в сейсмических районах Украины” за сейсмічною характеристикою територія відноситься до несейсмічної зони – 5 балів.

Рельєф території села рівнинний. Ухил складає від 0,5% до 8% в північній частині села. Ґрунти здебільшого представлені чорноземом. Підгрунтя – суглинки, що є придатними для будівництва. Найближчим поверхневим водним об’єктом від проектованої ділянки на відстані 0,5 – 1,0 км є річка Хорол. Ґрунтові води на території села в межах забудови залягають на глибині 3-5 км від поверхні землі. Територія села Петрівка-Роменська не затоплюється паводковими водами в межах забудованої території. Заболочені території зосереджені в східній  поймі р. Хорол.

Згідно схеми планування території Полтавської області (2013 р.) територія Петрівсько-Роменської сільської ради в основному відноситься до зони переважно сільськогосподарського використання, до підзони з пріоритетним розвитком агропромислового комплексу на основі товарного сільського господарства. Територія села безпосередньо межує із східної та південно-східної сторони з зоною пріоритетного розвитку рекреації, оздоровлення, туризму та з зоною пріоритетного розвитку елементів екологічної мережі (додаток 1, викопіювання з «Полтавська область. Схема планування території. Схема зонування території»).

На території села Петрівка-Роменська функціонують наступні підприємства, установи та організації: тік та хлібозавод ТОВ АПК «Хлібороб», цегельний завод, відділи НГВУ «Полтаванафтогаз» та Управління  транспорту   ПАТ «Укрнафта», електропідстанція ВАТ «Полтаваобленерго» та інші.

На сьогоднішній день с. Петрівка-Роменська має чітко виражену планувальну структуру. Існуюча містобудівна ситуація  визначає функціональне зонування  території села на два планувальні елементи – промислова і сельбищна  території. До сельбищної території входять житлові території, ділянки установ і підприємств обслуговування, вулиці, проїзди, майданчики для стоянки автомашин, водойми. До виробничих територій входять зони і ділянки підприємств з виробництва й переробки сільськогосподарської продукції, ремонту, технічного обслуговування і зберігання сільськогосподарських машин і автомашин, дільниці комунально-складських та інших об’єктів, дороги, проїзди і майданчики для стоянки автомашин, інші території (додаток 2, викопіювання з «Полтавська область. Схема планування території. План сучасного використання території»).

Переважна частина території с. Петрівка-Роменська забудована житловими будинками  садибного типу (один-два поверхи). В південній частині  села розташовано декілька кварталів забудованих житловими багатоквартирними  будинками середньої поверховості (2-4 поверхів).

Ділянка розроблення проекту детального плану розташована в південній частині с. Петрівка-Роменська (додаток 3 «Ситуаційний план району розташування с. Петрівка-Роменська Гадяцького району Полтавської області»). Згідно генерального плану с. Петрівка-Роменська ділянка проектування розташована на виробничих територіях, що сконцентрувалися вздовж залізничного шляху. Дана виробнича територія призначена для розміщення промислових підприємств і пов’язаних з ними виробничих об’єктів, у т.ч. комунально-складських об’єктів, підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарських продуктів, санітарно-захисних зон промислових підприємств. Безпосередньо ділянка проектування розташовується в межах виробничої території залізничної станції Венеславівка (додаток 4 «План існуючого використання території. Схема планувальних обмежень»).

Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових підприємств.

Функціональне призначення земельної ділянки – зона розміщення підприємства IV класу шкідливості В-5, що відповідає містобудівній документації на місцевому рівні.

         Поруч з ділянкою проектування розташовані складські будівлі та відкриті складські майданчики НГВУ “Полтаванафтогаз” ПАТ «Укрнафта», земельна ділянка В.О. Уманцева, смуга відведення залізниці ПАТ “Українська залізниця”. Безпосередньо в межах ділянки проектування знаходяться земельні ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, які знаходяться в користуванні ТОВ “Гадяцька Нива”, ТОВ “Бурінтехсервіс”.

         Ділянка проектування розташована в межах пішохідної доступності  зупинки громадського транспорту та примикає до існуючої дороги             виробничого призначення – вул. Вокзальної. Даною вулицею рухається приватний та вантажний транспорт до земельних ділянок НГВУ “Полтаванафтогаз” ПАТ “Укрнафта”, ТОВ “Гадяцька нива”, ТОВ “Бурінтехсервіс” та В.О. Уманцева.

         Ділянка проектування – це територія загальною площею – 4,0 га. На даний час переважна частина зазначеної території вільна від забудови і являє собою пустир. Земельну ділянку планується використовувати для розміщення виробничих та інших об’єктів зерносховища зі збереженням частини існуючих нежитлових приміщень для адміністративно-побутових потреб (додаток 5 «Проектний план (основне креслення)»).

         Ділянка проектування обмежується:

 • з північного заходу:

 – земельною ділянкою Філії “Південна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”(залізнична колія);

 – земельною ділянкою НГВУ “Полтаванафтогаз” ПАТ “Укрнафта” для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств іншої промисловості;

 • з північного сходу:

          – земельною ділянкою гр. Уманцева В.О. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств іншої промисловості;

          – вільними від забудови землями комунальної власності с. Петрівка-Роменська;

 • з південного сходу:

          – земельною ділянкою ТОВ “Бурінтехсервіс”  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств іншої промисловості;

          – територією загального користування комунальної власності с. Петрівка-Роменська – вул. Вокзальна. 

         На даний час в межах ділянки проектування відсутні інженерні мережі, зокрема: водопровід, каналізація, тепломережа, газопровід, електромережа.

Через ділянку проектування проходить під’їзна залізнична колія через сусідні виробничо-складські території.

         На сьогоднішній день головним джерелом забруднення повітря на ділянці проектування є автотранспорт. В структурі транспортного потоку переважають вантажні та легкові автомобілі, маса викидів вантажних автомобілів значно більша, ніж легкових.

         Основним джерелом шуму є також автотранспорт, враховуючи те, що поруч із ділянкою знаходиться вулиця Вокзальна зі значним рухом транспорту.

Поблизу ділянки проектування проходить повітряна лінія електропередач напругою 10кВ. Згідно технічних характеристик об’єктів, які випромінюють електромагнітну енергію, прояв електромагнітного випромінювання (ЕМВ) фіксується в межах норми.

На ділянці, що проектується, відсутні особливо цінні землі сільськогосподарського призначення, спеціалізовані підприємства для оброблення й знешкодження відходів та несанкціоновані сміттєзвалища.

Ділянка проектування розташована в санітарно захисній зоні залізниці (100 м від залізничної колії згідно п.10.1.6. ДБН Б.2.2-12:2018, п.5.20 та додаток №9 ДСП 173-96 ), в санітарно захисній зоні складських будівель і споруд суміжних землекористувачів НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (50м) та санітарно захисній зоні ТДВ «Гадяцький елеватор» (100 м). Розмір санітарно-захисних зон встановлені згідно з вимогами ДСП 173-96  «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» згідно додатків №4, №5, №9.

Детальним планом розглядається можливість розміщення нового будівництва зерносховища в межах ділянки проектування. Об’єкт планується  розмістити на земельних ділянках, які вже знаходяться в користуванні ТОВ “Гадяцька нива” загальною площею 3,56 га (земельні ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею 1,13 га; 1,34га; 0,92га; 0,17га).

         На перспективний розвиток розглядається можливість включити до меж загальної території комплексу будівель і споруд зерносховища  земельну ділянку  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею 0,44 га, яка зараз знаходиться в користуванні ТОВ “Бурінтехсервіс”.

Таким чином, розглядається можливість функціонування на проектованій ділянці загальною площею 4,0 га комплексу будівель і споруд зерносховища. Відповідно земельна ділянка відносяться до виробничих зон, що використовується для розміщення підприємств IV класу шкідливості з санітарно-захисною зоною (СЗЗ) 100 метрів.

Основними видами планованої діяльності на ділянці проектування на території с. Петрівка-Роменська, обмеженої вулицями Вокзальна та Привокзальна, які можуть мати вплив на довкілля й підлягають стратегічній екологічній оцінці згідно п.1 ст.18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», є здійснення зонування проектованої територій з виділенням відповідних зон з різним функціональним призначенням:

 • адміністративна зона, у якій планується розміщувати адміністративні та побутові будинки, призначені для адміністративно-конторських приміщень, побутових приміщень (душових, гардеробних та ін.), пунктів харчування і медичних пунктів;
 • виробничо-складська зона, у якій можливо розташувати приймальний пункт, силоси, що використовуються для сушки, очищення та зберігання зерна, завантаження готової продукції;
 • зона транспортного обслуговування, призначена для розміщення автомобільних вагів, технологічних та протипожежних проїздів до будівель і споруд, під’їзної колії залізниці, а також  вузлу завантаження готової продукції на залізничні вагони;
 • зона зелених насаджень внутрішнього користування;
 • допоміжна зона, в якій планується розташовувати: енергетичні будівлі з установками, що мають забезпечувати підприємство електроенергією; санітарно-технічні, призначені для обслуговування мереж водопостачання та каналізації, для захисту навколишнього середовища від забруднення (насосні та очисні станції, водонапірні башти, бризкальні басейни тощо) та протипожежні, призначені для додаткового запасу води у разі виникненні пожежі на підприємстві (резервуари протипожежного запасу води).

         Поділ на зони може бути уточнений з урахуванням виду обраного виробництва на стадії подальшого проектування.

         Супутніми та допустимими видами використання проектованої ділянки згідно детального плану можуть бути наступні:

– пункт технічного обслуговування;

– майданчики та навіси для зберігання засобів механізації;

– адміністративно-побутові будівлі підприємства;

– інженерні мережі та споруди, що обслуговують дане підприємство;

– тимчасові стоянки вантажного та індивідуального транспорту;

– пожежний пост або депо, споруди протипожежного призначення;

– об’єкти цивільного захисту;

– заклади громадського харчування, які обслуговують дану зону;

– спортмайданчики, майданчики відпочинку для працівників даного

   підприємства;

– малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності;

– пункти надання швидкої медичної допомоги;

– спеціалізовані магазини оптової, дрібнооптової та роздрібної торгівлі    

   товарами власного виробництва;

– антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку.

 

 

 1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Детального плану території частини кварталу с. Петрівка-Роменська обмеженого вулицями Вокзальна та Привокзальна», зокрема, будуть оцінені наслідки для таких компонентів довкілля й умов життєдіяльності людей:

 • атмосферне повітря в результаті:
 • забруднення повітря викидами продуктів очищення зерна, пилу зернових, що надходять в атмосферу при роботі технологічного обладнання підприємства по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції (зерносховища);
 • забруднення повітря викидами автотранспорту в наслідок реконструкції транспортної схеми на проектованій території;
 • влаштування твердого покриття для проїзду на ділянку;
 • земельні ресурси та захист території в результаті:
 • зонування виробничої території та суміщення планувальної структури проектованої ділянки з планувальною структурою оточуючих територій та рішеннями генерального плану с. Петрівка-Роменська;
 • здійснення інженерної підготовки території, зокрема, заходів з вертикального планування, захисту території від затоплення та підтоплення, захисту від зсувів та сельових потоків, відведення поверхневих вод, пониження рівня грунтових вод;
 • встановлення санітарно-захисної зони підприємства (IV класу шкідливості) – 100 м;
 • водні ресурси в результаті:
 • відведення поверхневих вод з території проектування по відкритій водовідведній мережі на проїзну частину вулиці Вокзальна, звідки по відкритих лотках до з/д шляхів, де приєднується до існуючої системи відводу поверхневих вод с. Петрівка-Роменська;
 • облаштування системи очищення поверхневих стічних вод (локальних очисних споруд дощового стоку);
 • підключення підприємства до централізованої системи каналізування;
 • поводження з відходами в результаті:
 • збирання та тимчасового зберігання побутових і виробничих відходів на території виробничої площадки;
 • впровадження системи роздільного збирання відходів, шляхом відокремлення в спеціально відведені контейнери скла, пластмаси, паперу, металевих банок та харчових відходів;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття в результаті:
 • впорядкування та збільшення рівня озеленення на території проектованої ділянки та в санітарно-захисній зоні, зокрема вздовж доріг;
 • безпека умов праці людей в результаті:
 • забруднення повітря робочої зони дрібнодисперсним пилом;
 • ризику виникнення вибухонебезпечних ситуацій;
 • шумового навантаження;
 • створення умов для праці й відпочинку працюючих;

 

б) для територій з природоохоронним статусом: в ході здійснення СЕО мають бути визначені такі території та об’єкти й при їх наявності оцінені ймовірні наслідки для них від діяльності підприємства по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції (зерносховища);

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення  ̶  проект детального плану території частини кварталу с. Петрівка-Роменська, обмеженого вулицями Вокзальна та Привокзальна, не містить даних щодо місця розташування об’єктів інфраструктури, діяльність яких може мати наслідки транскордонного впливу для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Проект детального плану території частини кварталу с. Петрівка-Роменська, обмеженого вулицями Вокзальна та Привокзальна, є документом, який визначає принципи планувальної реорганізації та зміни функціонального призначення частини території с. Петрівка-Роменська, обмеженої вулицями Вокзальна та Привокзальна, а й орієнтований на виконання окремих завдань територіального розвитку с. Петрівка-Роменська, за рахунок раціональної структуризації проектованої ділянки, поліпшення її стану та забезпечення новими робочими місцями населення села.

Тому найсприятливішим варіантом буде затвердження проекту детального плану. Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження даного документа державного планування.

Альтернатива 2:

Передбачення у проекті детального плану варіант неповного обсягу проведення робіт з планувальної структуризації проектованої ділянки.

Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

 

 

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки детального плану території частини кварталу с. Петрівка-Роменська, обмеженого вулицями Вокзальна та Привокзальна, планується застосувати метод експертних оцінок та статистичний метод.

Метод експертних оцінок використовується для здійснення прогнозування майбутнього стану об’єкту або території на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

          Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про існуючий стан та перспективи розвитку населеного пункту в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні статистичних даних щодо окремих територій та об’єктів й здійснення на їх основі прогнозних оцінок висококваліфікованими фахівцями (експертами) у відповідній сфері науки, техніки, виробництва.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту «Детального плану території частини кварталу с. Петрівка-Роменська обмеженого вулицями Вокзальна та Привокзальна» із застосуванням вищеназваних методів буде виконано:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників, що характерний для території с.Петрівка-Роменська та її прилеглих територій;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту генерального плану з точки зору екологічної ситуації (метод SWOT-аналізу);
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу детального плану на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення с.Петрівка-Роменська.

 

 

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, першочергово:

 • Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», який визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів;
 • Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», яким регламентуються заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24.

 

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) буде виконана у відповідності до частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Детального плану території частини кварталу с. Петрівка-Роменська, обмеженого вулицями Вокзальна та Привокзальна» подаються до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАДЯЦЬКА НИВА”  за адресою 37333, Полтавська область, Гадяцький район, село Петрівка-Роменська, вулиця Шкільна, будинок 3, кв. 13. конт.тел. +380939027737, e-mail: sklyarova.mia@gmail.com    

 

Відповідальна особа: сільський голова Склярова Ольга Євгеніївна (конт. тел.: +380939027737)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, відповідно до п.п. 5,6 ст.10 Закону Україна «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 

         Додатки 1-5: графічні матеріали на  7 аркушах.

 

 

Директор ТОВ «Гадяцька Нива»  ___________________   О Склярова

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

 

Додаток 1 Викопіювання з «Полтавська область. Схема планування території. Схема зонування території»

 

Додаток 2.  Викопіювання з «Полтавська область. Схема планування території. План сучасного використання території»

 

Додаток 3.  Ситуаційний план району розташування с. Петрівка-Роменська Гадяцького району Полтавської області.

 

Додаток 4.  План існуючого використання території. Схема планувальних обмежень.

 

Додаток 5.  Проектний план (основне креслення).