Про оголошення конкурсу на заміщення посади юриста загального відділу виконавчого комітету Петрівсько-Роменської сільської ради, тимчасово, на період соціальної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами основного працівника

Виконавчий комітет Петрівсько-Роменської сільської ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення посади юриста загального відділу виконавчого комітету Петрівсько-Роменської сільської ради, тимчасово, на період соціальної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами основного працівника.

Умови конкурсу: освіта кандидата – не нижче першого рівня  вищої юридичної освіти (бакалавр). Стаж роботи  за фахом не менше 1 (одного) року. Володіння державною мовою, знання та володіння комп’ютером,  вік   у  відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

         Документи: (заяву, особову картку ф.П2ДС, 2 фотокартки розміром 4х6 см, копії документів про освіту, першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за минулий рік шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) подавати протягом 30 календарних днів (із опублікування оголошення) за адресою: село Петрівка-Роменська вулиця Соборна, 35, Гадяцького району Полтавської області  виконавчий комітет Петрівсько-Роменської сільської ради, телефон для довідок: 58-5-42;

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання і протидії корупції»,з урахуванням функціональних повноважень посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Питання на перевірку знання Конституції України
 2. Основні розділи Конституції України.
 3. Основні риси Української держави за Конституцією України.
 4. Форма правління в Україні .
 5. Визнання найвищої соціальної цінності України.
 6. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
 7. Об’єкти права власності Українського народу.
 8. Найважливіші функції держави.
 9. Державні символи України.
 10. Конституційне право на працю.
 11. Конституційне право на освіту.
 12. Конституційне право на соціальний захист.
 13. Конституційне право на охорону здоров’я.
 14. Обов’язки громадянина України.
 15. Право громадянина України на вибори.
 16. Повноваження Верховної Ради України.
 17. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.
 18. Державний бюджет України .
 19. Порядок обрання Президента України.
 20. Повноваження Президента України.
 21. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.
 22. Склад Кабінету Міністрів України.
 23. Повноваження Кабінету Міністрів України.
 24. Повноваження місцевих державних адміністрацій.
 25. Статус прокуратури України за Конституцією України.
 26. Система судів в Україні.
 27. Основні засади судочинства в Україні.
 28. Система адміністративно-територіального устрою України.
 29. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим.
 30. Повноваження Автономної Республіки Крим.
 31. Органи місцевого самоврядування в Україні.
 32. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.
 33. Статус та повноваження Конституційного Суду України.
 34. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України.

 

 1. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 2. Поняття місцевого самоврядування в Україні. Основні принципи місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування.
 3. Поняття територіальної громади, місцевого референдуму, загальних зборів громадян.
 4. Ради та виконавчі органи рад.
 5. Сільський, селищний, міський голова.

  5.Органи   самоорганізації   населення.   Форми   добровільного   об’єднання   органів   місцевого самоврядування.

6.Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування .

 1. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування .
 2. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей.
 3. Законодавство про місцеве самоврядування .
 4. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.

11.Повноваження    у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування    та обліку.

 1. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін.
 2. Повноваження щодо управління комунальною власністю.

14.Повноваження   в   галузі   житлово-комунального   господарства,   побутового,   торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.

 1. Повноваження у галузі будівництва.
 2. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту.
 3. Повноваження   у   сфері   регулювання   земельних   відносин   та   охорони навколишнього природного середовища.
 4. Повноваження у сфері соціального захисту населення.
 5. Повноваження в галузях зовнішньоекономічної діяльності та оборонної роботи.
 6. Повноваження   щодо  вирішення   питань   адміністративно-територіального устрою, забезпечення  законності,   правопорядку,   охорони   прав,   свобод  і  законних   інтересів громадян.
 7. Повноваження щодо відзначення державними нагородами України .
 8. Повноваження сільського, селищного, міського голови.
 9. Порядок формування рад. Сесія  ради .
 10. Постійні комісії ради .
 11. Тимчасові контрольні комісії ради .
 12. Депутат ради.
 13. Секретар сільської, селищної, міської ради.
 14. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті  ради.
 15. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті  ради.
 16. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної та міської, районної у місті  ради. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної та міської, районної у місті  ради.
 17. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування .
 18. Право комунальної власності.
 19. Місцеві бюджети.   Доходи та видатки місцевих бюджетів.
 20. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб .
 21. Обов’язковість  актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 22. Відповідальність органів та  посадових  місцевого самоврядування  перед територіальними громадами, перед державою, юридичними і фізичними особами .
 23. Дострокове припинення повноважень ради.
 24. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради.
 25. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення.

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття   служби  в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади в органах місцевого самоврядування .
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування. Державна політика щодо служби в органах місцевого  самоврядування .

4.Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування.

 1. Основні обов’язки та права посадових осіб місцевого самоврядування .
 2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування .
 3. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування .

8.Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та  проходженням служби. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування .

9.Класифікація посад в органах місцевого самоврядування. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування .

10.Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування .

 1. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування .
 2. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення .

14.Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

15.Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування.

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

 1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода .
 2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення .
 3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.
 4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності .
 5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб.
 6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.
 7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.
 8. Фінансовий контроль.
 9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.
 10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.
 11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.
 12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
 13. Види відповідальності за корупційні правопорушення.
 14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
 15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення.

 

 1. Питання з урахуванням функціональних повноважень:
 • юриста виконавчого комітету Петрівсько-Роменської сільської ради:
 1. Основні завдання кадрової служби.
 2. Атестація державних службовців.
 3. Порядок ведення особових справ посадових осіб органу місцевого самоврядування.
 4. Порядок заповнення, обліку та зберігання трудових книжок працівників.
 5. Підстави припинення трудового договору.
 6. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.
 7. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника, продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк.

8.Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 1. Порядок вивільнення працівників. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. Вихідна допомога.

10.Стягнення за порушення трудової дисципліни. Строк для застосування дисциплінарного стягнення. Порядок застосування та зняття дисциплінарних стягнень.

 1. Види відпусток. Право на відпустку у разі звільнення .
 2. Щорічна основна відпустка та її тривалість. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалість.
 3. Порядок надання щорічних відпусток. Черговість надання відпусток.
 4. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки.
 5. Тривалість відпустки у зв’язку з навчанням у вищих закладах освіти та аспірантурі.

16.Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку та за згодою сторін.

 1. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки.

18.Основні види підвищення кваліфікації державних службовців.

19.Визначення понять: підготовка кадрів, перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації кадрів.

 1. Порядок та строки апеляційного оскарження, передбаченого правилами цивільного судочинства.
 2. Порядок та строки касаційного оскарження, передбаченого правилами цивільного судочинства.
 3. Порядок та строки апеляційного оскарження, передбаченого правилами адміністративного судочинства.
 4. Порядок та строки касаційного оскарження, передбаченого правилами адміністративного судочинства.