Menu

КОНКУРС

Увага конкурс!!!

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» виконавчий комітет Петрівсько-Роменської сільської ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Петрівсько-Роменської сільської ради.

Умови конкурсу: освіта вища за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем  спеціаліста або магістра, відповідно професійного спрямування (економічна або бухгалтерський облік та аудит). Стаж роботи за фахом не менше 3 (трьох) років. Володіння державною мовою, знання та володіння комп’ютером,  вік   у  відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

          Документи: (заяву, особову картку ф.П2ДС, 2 фото картки розміром 4х6 см, копії документів про освіту, першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за минулий рік шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) подавати протягом 30 календарних днів (із опублікування оголошення) за адресою: село Петрівка-Роменська вулиця Соборна, 35, Гадяцького району Полтавської області виконавчий комітет Петрівсько-Роменської сільської ради, телефон для довідок: 58-5-42.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання і протидії корупції»,

з урахуванням функціональних повноважень посадових осіб місцевого самоврядування

I. Питання на перевірку знання Конституції України

         1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

3. Форма правління в Україні .

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6. Об’єкти права власності Українського народу.

7. Найважливіші функції держави.

8. Державні символи України.

9. Конституційне право на працю.

10. Конституційне право на освіту.

11. Конституційне право на соціальний захист.

12. Конституційне право на охорону здоров’я.

13. Обов’язки громадянина України.

14. Право громадянина України на вибори.

15. Повноваження Верховної Ради України.

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

17. Державний бюджет України .

18. Порядок обрання Президента України.

19. Повноваження Президента України.

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.

21. Склад Кабінету Міністрів України.

22. Повноваження Кабінету Міністрів України.

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

24. Статус прокуратури України за Конституцією України.

25. Система судів в Україні.

26. Основні засади судочинства в Україні.

27. Система адміністративно-територіального устрою України.

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим.

29. Повноваження Автономної Республіки Крим.

30. Органи місцевого самоврядування в Україні.

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України.

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України.

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

          1. Поняття місцевого самоврядування в Україні. Основні принципи місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування.

          2. Поняття територіальної громади, місцевого референдуму, загальних зборів громадян.

          3. Ради та виконавчі органи рад.

4. Сільський, селищний, міський голова.

  5.Органи   самоорганізації   населення.   Форми   добровільного   об’єднання   органів   місцевого самоврядування.

6.Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування .

7. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування .

8. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей.

9. Законодавство про місцеве самоврядування .

10. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.

11.Повноваження    у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування    та обліку.

12. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін.

13. Повноваження щодо управління комунальною власністю.

14.Повноваження   в   галузі   житлово-комунального   господарства,   побутового,   торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.

15. Повноваження у галузі будівництва.

16. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту.

17. Повноваження   у   сфері   регулювання   земельних   відносин   та   охорони навколишнього природногосередовища.

18. Повноваження у сфері соціального захисту населення.

19. Повноваження в галузях зовнішньоекономічної діяльності та оборонної роботи.

20. Повноваження   щодо  вирішення   питань   адміністративно-територіального устрою, забезпечення  законності,   правопорядку,   охорони   прав,   свобод  і  законних   інтересів громадян.

21. Повноваження щодо відзначення державними нагородами України .

22. Повноваження сільського, селищного, міського голови.

23. Порядок формування рад. Сесія  ради .

24. Постійні комісії ради .

25. Тимчасові контрольні комісії ради .

26. Депутат ради.

27. Секретар сільської, селищної, міської ради.

28. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті  ради.

29. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті  ради.

30. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної та міської, районної у місті  ради. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної та міської, районної у місті  ради.

31. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування .

32. Право комунальної власності.

33. Місцеві бюджети.   Доходи та видатки місцевих бюджетів.

34. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб .

35. Обов’язковість  актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

36. Відповідальність органів та  посадових  місцевого самоврядування  перед територіальними громадами, перед державою, юридичними і фізичними особами .

37. Дострокове припинення повноважень ради.

38. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради.

39. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення.

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевогосамоврядування»

           1. Поняття   служби  в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади в органах місцевого самоврядування .

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування. Державна політика щодо служби в органах місцевого  самоврядування .

4.Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування.

5. Основні обов’язки та права посадових осіб місцевого самоврядування .

6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування .

7. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування .

8.Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та  проходженням служби. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування .

9.Класифікація посад в органах місцевого самоврядування. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування .

10.Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування .

11. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування .

12. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

13. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення .

14.Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

15.Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування.

ІV. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

Вказати правильну відповідь та пояснення.

  1. Питання:

Вкажіть правильний повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Відповіді:

  1. Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;
  2. органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;
  3. органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України;
  4. органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.
  • Питання: Вкажіть яка з вказаних ситуацій не охоплюється терміном «корупція»?

Відповіді:

  1. використання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди;

2. порушення службовою особою обов’язку повідомити про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів;

3. обіцянка неправомірної вигоди службовій особі з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень;

4. надання неправомірної вигоди третім особам на вимогу службової особи з метою схилити цю особу до використання пов’язаних з її службовими повноваженнями можливостей.

3. Питання: Вкажіть статус Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповіді:

1. консультативно-дорадчий орган з питань антикорупційної політики при Президентові України;

2. колегіальний центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику;

3. спеціально уповноважений орган з питань запобігання корупції, підпорядкований Раді національної безпеки і оборони;

4. орган судової гілки влади, відповідальний за кримінальне переслідування корупційних злочинів. 

4.Питання:

 До якого моменту діє система подання та оприлюднення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, визначена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»?

Відповіді: 1. ця система не діє у зв’язку з введенням в дію Закону України «Про запобігання корупції», її дія припинена 26 квітня 2015 року;

2. законодавство не обмежує термін дії системи подання та оприлюднення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

3. до початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, про що Кабінет Міністрів України приймає відповідне розпорядження, яке оприлюднюється на Урядовому порталі;

4. до початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

5.Питання:

Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції ?

Відповіді: 1. прокурор;

2. прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

3. Генеральний прокурор України або виконувач обов’язків Генерального прокурора України;

4. детектив Національного антикорупційного бюро України.

6. Питання:

Зазначте правовий статус членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповіді: 1. посадові особи місцевого самоврядування;

2. державні службовці;

3. особи начальницького складу Національного агентства з питань запобігання корупції;

4. особи начальницького складу органів внутрішніх справ.

7. Питання:

Вкажіть яким з наведених повноважень не наділене Національне агентство з питань запобігання корупції.

Відповіді: 1. організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції;

2. здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3. формування та реалізація антикорупційної політики, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;

4. здійснення досудового розслідування кримінальних корупційних правопорушень.

8. Питання: Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією ?

Відповіді: 1. звернутися до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції з обґрунтованим висновком для складення протоколу про таке правопорушення;

2. поінформувати спеціально уповноважений підрозділ Служби безпеки України для складення протоколу про таке правопорушення;

3. скласти протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції;

4. повідомити про це керівника правопорушника для ініціювання складення протоколу про таке правопорушення спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

9. Питання:

На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оплачуваною діяльністю?

Відповіді: 1. суддівська практика із спорту;

2. адвокатська діяльність;

3. аудиторська діяльність;

4. професійна оціночна діяльність.

10. Питання:

Яке з перелічених обмежень не поширюється на осіб після припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?

Відповіді: 1. набувати протягом року з дня припинення відповідної діяльності у власність будь-які корпоративні права;

2. укладати протягом року з дня припинення відповідної діяльності трудові договори з юридичними особами приватного права або фізичними особами – підприємцями щодо яких протягом останнього року перебування на службі здійснювали повноваження з контролю, нагляду;

3. розголошувати інформацію, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень;

4. представляти протягом року з дня припинення відповідної діяльності інтереси будь-якої особи у справах, в яких іншою стороною є орган, в якому вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності. 

11. Питання: Вкажіть суб’єктів прийняття рішення про усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів.

Відповіді: 1. лише керівник структурного підрозділу, в якому працює особа, або спеціально створена в органі комісія для розгляду ситуацій щодо конфлікту інтересів;

2. лише керівник органу або керівник структурного підрозділу, в якому працює особа;

3. лише керівник особи, до повноважень якого належить її звільнення/ініціювання звільнення з посади;

4. лише керівник структурного підрозділу, в якому працює особа, або його заступник.

12. Питання:

Виберіть яка із наведених умов не є обов’язковою для можливості врегулювання конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації.

Відповіді: 1. конфлікт інтересів має постійний характер;

2. можливість продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження;

3. можливість доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику;

4. відсутні підстави для переведення особи на іншу посаду.

13. Питання:

Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» ?

Відповіді: 1. оприлюднення декларацій не передбачено;

2. оприлюднення декларацій лише керівників державних органів, органів місцевого самоврядування на офіційних вебсайтах відповідних органів;

3. оприлюднення усіх декларацій в офіційних друкованих виданнях;

4. відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

14. Питання:

Яка відповідальність передбачена за подання у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних відомостей?

Відповіді: 1. кримінальна;

2. матеріальна;

3. адміністративна;

4. цивільно-правова.

15. Питання:

Визначте обов’язкову умову, за якої анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду.

Відповіді: 1. наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені;

2. анонімні повідомлення не підлягають розгляду;

3. повідомлення складене за формою, визначеною Національним агентством з питань запобігання корупції;

4. анонімне повідомлення стосується лише кримінального корупційного правопорушення.

          V. Питання з урахуванням функціональних повноважень:

  • начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Петрівсько-Роменської сільської ради:

1. За рахунокчогоздійснюєтьсяфiнансовезабезпеченнясільської ради.

2. Складовізаробітної плати, видизаохочень та допомог посадових осіб органів місцевого самоврядування.

3.Визначення понять “бюджет”, “бюджетнийпроцес”, “бюджетнакласифікація”,  “бюджетнапрограма”, “бюджетна система”, “бюджетнаустанова”.

4.Визначення понять  “бюджетнеасигнування”, “бюджетнезобов’язання”, “бюджетнепризначення”, “бюджетнийрозпис”, “бюджетнівидатки”,    “бюджетнівитрати”, “головнірозпорядники”.

5. Бюджетнийперіод.

6. Класифікаціявидатків бюджету.

7. Складовічастини бюджету.

8. Умови  здійсненнябюджетнихзобов’язань та платежів з бюджету.

9. Щовизначається Законом України “Про Державний бюджет”?

10.Правовезабезпеченнярегулювання,  органiзацiї,  веденнябухгалтерськогооблiку та складанняфiнансовоїзвiтностiбюджетної установи.

11. Звітнийперіод, види  звітності.

12. Поняття бюджетного  правопорушення.

13. Поняттянецільовоговикористаннябюджетнихкоштів.

14. Відповідальність за порушеннябюджетногозаконодавствазгідно з законами України.

15.Визначення  понять  “бухгалтерський  облік”,  “зобов’язання”,  “первинний    документ”,  “фінансовазвітність”, “господарськаоперація”.

16. Основніпринципи  бухгалтерського  обліку та фінансовоїзвітності.

17. Перелікдокументів, щозастосовуються в процесівиконання  бюджету.

18. Обліковірегістри та первиннідокументибухгалтерськогообліку. Вимоги до порядку їхстворення та обов’язковіреквізити.

19. Нормативно – правовезабезпечення  додатковихвимог до порядку  створення  первинних  документiв  про касовi i  банкiвськi  операцiї,  рух  цiнних  паперiв,  товарно-матерiальнихцiнностей та iншихоб’єктiв майна.

20. Нормативно-правовезабезпечення порядку  встановленняпосадовихокладів, доплат, надбавок та нарахуваннязаробітної плати посадовим особам місцевого самоврядування, службовцям та робітникам.

21. Порядок обчислення  середньої   заробітної плати для розрахункувідпускних,       компенсації    за   невикористану       відпустку,    за листаминепрацездатності.

22. Граничні    норми    відшкодування   посадовим особам місцевого самоврядування  добових тафактичнихвитрат за проживанняувідрядженні.

23. Інвентаризація, їївиди та термінипроведення.