Menu

Полтавський обласний центр зайнятості

Facebook: https://www.facebook.com/PoltavaOCZ/

Години праці: Пн-вт з 8.00 до 17.00, пт з 8.00 до 16.00, сб-нд вихідний

Адреса: 36039, м.Полтава, вул. Сінна, 45

Ел.пошта: infrob@czpoltava.gov.ua, 11org@czpoltava.gov.ua

Тел.: 053 251 8438 (докладніше тут)

Директор: Клавдієва Катерина Данилівна

 • Основні завдання Полтавського обласного центру зайнятості:
  1) участь у підготовці та реалізації перспективних і поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;
  2) організація, координація, контроль та методичне забезпечення роботи районних, міськрайонних, міських та районних центрів зайнятості щодо:
  – організація надання особам, які звертаються до служби зайнятості, у тому числі тим, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціальних послуг, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;
  – здійснення виплати матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;
  – організація професійного навчання безробітних з урахуванням  поточної та перспективної потреби ринку праці;
  3) формування та використання Єдиної інформаційно-аналітичної системи в частині бази даних про вільні робочі місця (посади) на підставі інформації, що надходить від роботодавців та суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні;
  4) здійснення управління та оперативного розпорядження фінансовими ресурсами Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах затвердженого бюджету Фонду та контроль за цільовим використанням таких коштів;
  5) контроль за правильністю витрат по страхуванню на випадок безробіття;
  6) видача роботодавцям дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
  7) інформування громадян та роботодавців через засоби масової інформації, в тому числі Інтернет – ресурси, про послуги, які надаються державною службою зайнятості, та результати діяльності обласної служби зайнятості.

  Послуги, які надають міські, міськрайонні та районні центри зайнятості

  Надання соціальних послуг населенню:

  – сприяння в підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб;
  – консультування з питань працевлаштування, умов і оплати праці, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
  – реєстрація та надання статусу безробітного громадянам, які шукають роботу, здійснення виплати допомоги по безробіттю;
  –  здійснення професійної підготовки і перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян, зареєстрованих в службі зайнятості як безробітні, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці;
  – надання послуг з професійної орієнтації;
  – сприяння у започаткуванні власної справи та надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності, надання консультацій з питань організацій та проведення підприємницької діяльності;
  – організація для осіб, зареєстрованих як безробітні, громадських та інших робіт тимчасового характеру на підприємствах, установах та організаціях;
  – надання громадянам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить, не менше 15 років, ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації;
  – інформування про перелік підприємств, установ та організацій, на яких можливе проходження стажування студентів вищих та учнів професійно–технічних навчальних закладів.

  Надання соціальних послуг роботодавцям:

  – інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці;
  – інформування про професійно – кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані у центрі зайнятості;
  – інформування про осіб, які шукають роботу та мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності або особисті якості, шляхом розміщення відомостей про них (без наведення прізвищ) на спеціальних стендах у секторі по роботі з роботодавцями та в базі даних Єдиної інформаційно – аналітичної системи;
  – вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування персоналом;
  – підбір необхідних працівників із використанням психодіагностичних методик: тестування, оцінка та інтерпретація результатів;
  – консультування з працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванні;
  – компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі працевлаштування громадян на нове робоче місце, в тому числі осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці;
  – виплата допомоги по частковому безробіттю у разі втрати працівниками частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин;
  – задоволення потреб у робочій силі при виконанні певних видів робіт, які потребують тимчасових працівників;
  – допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом представлення вакансій для потенційних працівників в ході проведення ярмарок вакансій;
  – професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві;
  – консультування щодо впровадження певних норм законодавства про працю і зайнятість, державне соціальне страхування на випадок безробіття, в тому числі при вивільненні працівників;
  – сприяння у проведенні співбесід із кандидатами на робочі місця – розробка і забезпечення відповідними рекомендаціями з техніки їх проведення, надання приміщень для зустрічі з кандидатами;
  – проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб;
  – розміщення у паспортах підприємств відомостей про історію діяльності, продукцію, що виробляється, економічне становище тощо, інформації про вакансії;
  – реєстрація та надання консультацій щодо порядку укладання трудових договорів;
  – консультування з використання праці іноземців та осіб без громадянства.

  До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатися усі громадяни, які бажають працювати або змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час. Послуги, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються державною службою зайнятості безкоштовно та незалежно від зареєстрованого місця проживання або місця перебування.

Сільський голова

Бугайова Валентина Петрівна

Вітаю вас на офіційній сторінці Петрівсько-Роменської об’днаної  територіальної громади!