Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету